July 8, 2004, Reception for Ambassador Ashe
8 lipiec 2004, Przyjęcie dla Ambasadora Ashe
index

Dr. Susanne Lotarski, Vice President of the Washington Division of the Polish American Congress, hosted a reception at her home where the leadership of the PAC met with newly-appointed US Ambassador to Poland, Victor Ashe. From left: Dr. Lotarski, the hostess; Les Kuczynski, PAC National Executive Director from Chicago; Ambassador Ashe; Ted, President of the Washington PAC Division.

Dr. Susanne Lotarski, Wice Prezes Waszyngtońskiego Wydziału Kongresu Polonii Amerykańskiej, urządziła w swoim mieszkaniu przyjęcie gdzie przywódcy KPA spotkali się z nowo-mainowanym Ambasadorem z USA do Polaski, Victor Ashe. Od lewej: Dr. Lotarski; Les Kuczyński, Krajowy Dyrektor Wykonawczy KPA z Chicago; Ambasador Ashe; Taduesz, Prezes Waszyngtońskiego Wydziału.