January 9, 2004, Embassy of the Republic of Poland
9 styczeń 2004, Ambasada R.P.
index

Ted & Irena receive a Civic Achievement Award from the Polish-American Historical Association.
Tadeusz i Irena otrzymują odznaczenie od Polsko-Amerykańskiego Stowarzyszenia Historycznego.
With Dr. Patrice Erdmans, PAHA President, and Przemysław Grudzinski, Polish Ambassador.