June 30, 2004, Polish Embassy
30 czerwiec 2004, Ambasada R.P.
index

Ted moderates an author's evening for Ben Weiser's A Secret Life, the story of Col. Ryszard Kukliński. Here, introducing David Forden, the CIA officer (code-named "Daniel") who handled Kukliński for the Agency. At left is Min. Bogusław Winid, Deputy Chief of Mission.

Tadeusz prowadzi wieczór autorski Ben Wieser'a ksiązki Życie Ściśle Tajne, o Płk. Ryszardzie Kuklińskim. Tutaj przedstawia Davida Forden, byłego oficera CIA który pod pseudonimem "Daniel" prowadził Kuklińskiego z Agencji. Po lewej Min. Bogusław Winid, zastępca Ambasadora.