Trip to Poland, July - August 2004

Legnica - Rynek

Dr. Dorota Czudowska - były Senator RP (former Senator)

Legnica

Gdansk - Długi Targ (Market Square)

Ireny kuzyn Leszek Fiszka i żona Danuta.

Irena's cousin and his wife.

Gdansk: W tle, nie kościół lecz hala targowa z roku 1605. Shopping malls are not new - this one built in 1605

I wciąż idzie handel.

And still used for shopping.

Polskie Kaszuby - mniej gór i wody niż w Kanadzie.

Kaszuby region - not as hilly or watery as the one by the same name in Canada

Cypel Hel - Koniec Polski

The point of Hel Peninsula - the end of Poland

Powązki Cemetery - Krzyż pamięci Stryja Adama Mireckiego, zamordowanego przez UB; miejsce pochówku nie znane.

Memorial to Uncle Adam Mirecki, murdered by the Communist police; place of burial unknown.

Powązki Cemetery - Grób Płk. Ryszarda Kuklinskiego.