Trip to Poland, July 2002

Click on an image for full-size view

Kraków: Rynek Główny, Sukiennice. Main Square, Cloth Hall.

Spływ Dunajca. Rafting on the Dunajec River.

Łańcut: Ogrody Pałacu. Palace Gardens

Łańcut: Ogrody Pałacu. Palace Gardens

Rzeszów: Rynek. Market Square.

Racławice: Ted, Ted's Mother, Krystyna the housekeeper, Irena

Warmia: Zamek w Lidzbarku. Castle in Lidzbark

Warmia: Zamek w Lidzbarku. Castle in Lidzbark

Warmia: Obiad w gospodarstwie koło Olsztyna. Lunch on a farm near Olsztyn.

Warszawa: Ogród Saski. Saski Garden.

Ted and Józef Szaniawski at Wilanów Palace.

Wilanów