Stanislawa Gliniak, 13 VI 1917 - 13 I 2004

Pogrzeb (Funeral) 16 I 2004

W dzwiach domu, trumną stuka się w prg 3 razy.

Leaving the house, the coffin is touched to the threshold 3 times

Niosący trumnę na czarno, biało i złoto.

Pallbearers in black capes trimmed in gold.

Czoło orszaku w drodze do kościoła.

Head of the procession on the way to church.

Karawan. The hearse.

Tadeusz i Barbara

Koncelebra: Proboszcz i Emeryt z Racławic, Proboszcze z Ulanowa i Zarzecza. Concelebrating: Local Pastor and Emeritus, Pastors from 2 neigboring towns.

Trumna przed ołtarzem.

The coffin in front of the altar.

Ostanie modlitwy w kościele. Final prayers in church.

Ostatnie błogosławieństwo. Final blessing.

Orszak wychodzi z kościoła na cmentarz. The procession leaves the church for the cemetery.

Ciocia Marysia i Wuj Janek Markowski z Barbarą. Aunt Mary and Uncle Jan Markowski with Barbara.

Przez cmentarz do grobu. Through the cemetery to the gravesite.

Przy grobie. Graveside.

Z prawej: Proboszcz z Racławic. At right: Pastor of Racławice.

Trzech Proboszczw: z Racławic, Ulanowa i Zarzecza. Pastors from the local Parish and 2 neighboring villages.

Czytanie biogramu. Reading of biogram.

Proboszcz i Emerty Ks. Mieczysław. Między nimi organista. Current Pastor and Pastor Emeritus. Between them is the organist.