July 15, 2006, Gdansk
15 lipca 2006, Gdansk

index

At the annual convention of the American Council for Polish Culture, Ted is awarded the Founders Award for service to the Council and to Polonia. ACPC Vice President Bernadette Wiermanski makes the presentation.
Na rocznym zjeździe Amerykańskiej Rady ds. Kultury Polskiej, Tadeusz otrzymuje odznaczenie za służbę na rzecz Rady i Polonii. Nagrodę wręcza wice-prezes Rady, Bernadette Wiermanski.