Lithuania (Litwa) July 2006

Castle at Troki, 13th C.

Zamek w Trokach, 13. wiek

Troki

Troki

Wilno: Katedra

Tomb of St. Casimir, son of a Polish king.

Grób św. Kazimierza, syn króla polskiego.

Chandelier in a church.

Świecznik w kościele.

Church of St. Anne, in "Flamboyant Gothic" style.

Kościół św. Anny, w "płomienistym" stylu gotyckim.

Monument to Adam Mickiewicz, next to St. Anne's.

Pomnik Adama Mickiewicza, obok św. Anny.

Dom Mickiewicza

"From this house, on 6 Nov. (25 Oct. Julian) 1824, Adam Mickiewicz, exiled to Russia, left Wilno forever"

Sharp Gate, also known as Dawn Gate. Chapel of Our Lady on upper level.

Ostra Brama. Kaplica Matki Boskiej na górnym poziomie.

Icon of Our Lady of Sharp Gate.

Matka Boska Ostrobramska

The crescent moon is not attached to the icon, but is a separate votive placed in front of it.

Sierp księżyca nie jest częścią ikony, lecz wotum posta
wiony przed obrazem.